Bris - Dobbelgarasje

Med Bris dobbelgarasje får du god plass både i selve garasjen, samt på loftet. Med sine 6x6m gir den god plass til to biler, samtidig er det også plass til hyller og oppbevaring. Loftet har takhøyde inntil 189cm og disponibelt areal er ca. 15 m².

Totalhøyde overstiger 4m, du må derfor søke kommunen om byggetillatelse for å sette opp denne garasjen.

dobbelgarasje

Bris

Dobbelgarasje med loft
NOK 103 000,- inkl mva
  • Takvinkel 40°
  • 6x6m
  • Høyde 242/547cm
  • Alt inkludert
  • Fri frakt

Pakken inneholder:

A-takstoler som beskrevet med 40 cm utstikk/gesims. Høyde på loft inntil 189 cm, disponibelt areal ca 15 kvm

Ferdig kuttet reisverk

To fastkarm vinduer 99x49

Ett topphengslet vindu 79x79

Isolert stålport 487x210 med speil fra Grandal

Portåpner med tre sendere

Sort dobbeltkrummet takstein fra Skarpnes, sutakplater, lekter og sløyfer, vindskier, sorte takrenner og nedløp

Liggende grunnet kledning 19x148, d-fals 28 grader

Impregnerte vannbrett

Mønebånd

Festemidler

Tegninger